Chương trình NCKH – phát triển CN và nâng cao tiềm lực KH&CN TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tạo tiền đề cho sự phát triển KH&CN của thành phố

Nhằm mục tiêu:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Tăng đầu tư từ ngân sách thành phố cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm để tập trung nguồn lực đầu tư phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là:
  – 04 ngành công nghiệp chủ lực (Cơ khí chế tạo; Điện tử – Công nghệ thông tin; Hóa chất – nhựa – cao su và Chế biến tinh lương thực, thực phẩm),
  – 09 ngành dịch vụ (Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Thương mại; Du lịch; Vận tải, cảng và kho bãi; Bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; Kinh doanh tài sản bất động sản; Tư vấn; Khoa học công nghệ, y tế; Giáo dục và đào tạo),
  – ngành công nghiệp hỗ trợ,
  – 07 chương trình đột phá (Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Giảm ngập nước; Giảm ô nhiễm môi trường và Chỉnh trang và phát triển đô thị)
  – quản lý phát triển đô thị thành phố;
 • Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu nhằm ươm tạo các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trọng điểm của thành phố ;
 • Thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;
 • Đầu tư cho các tổ chức khoa học và công nghệ có ưu thế để hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh trong 04 ngành công nghiệp chủ lực theo mô hình tiên tiến của thế giới;
 • Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu năng lực quản lý cho đội ngũ khoa học và công nghệ của thành phố;
 • Xây dựng cơ chế chính sách thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ và doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định Số 2953/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Chi tiết Quyết định và nội dung chương trình bên dưới đây

Theo Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM