Posts tagged nghe thuat duong pho va cong dong
Dự án Young New Yorkers tạo cơ hội cho những đứa trẻ hư hỏng trở thành nghệ sĩ đường phố

Chương trình Young New Yorkers dạy cho nhiều trẻ vị thành niên từng phải vào tù cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đường phố. Thay vì phải ngồi tù hoặc làm những dịch vụ công ích, giờ đây những trẻ vị thành niên sẽ được đi học, chủ yếu sẽ là nghệ thuật đường phố. 

Read More