Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Đề án Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới nhằm thúc đẩy kết nối các chuyên gia Việt Nam trên thế giới và các chuyên gia giỏi nước ngoài để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn chất xám phục vụ phát triển đất nước.

Theo đó, mục tiêu của đề án là thúc đẩy kết nối các chuyên gia Việt Nam trên thế giới và các chuyên gia giỏi nước ngoài với các nhu cầu thực tiễn trong nước nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn chất xám phục vụ phát triển đất nước thông qua xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới.

Kết quả của đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, Website tương tác, các ứng dụng trên các phương tiện số cầm tay; các ứng dụng tiện tích mạng xã hội hỗ trợ người sử dụng và tham gia Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới;

Cơ sở dữ liệu chuyên gia Việt Nam trên thế giới được cập nhật, duy trì, và khai thác bao gồm khoảng 25-50 chuyên gia cố vấn cao cấp, 3.000 chuyên gia chuyên ngành, khoảng 100 doanh nhân xuất sắc, các CEO thành đạt và một số nghệ nhân, cá nhân có tay nghề cao, kĩ năng, bí quyết kĩ thuật quan trọng và khoảng 500 đề xuất, dự án của các đối tác trong nước có nhu cầu thu hút và sử dụng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia giỏi nước ngoài;

Một số chính sách cụ thể về thu hút, sử dụng chuyên gia và phát triển bền vững Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới được nghiên cứu, đề xuất;

Các sự kiện ngoại tuyến được tổ chức trong và ngoài nước nhằm quảng bá, thu hút các chuyên gia tham gia Mạng lưới, thúc đẩy kết nối, thu hút, sử dụng các chuyên gia.

Đề án sẽ được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2019 với tổng kinh phí 1.550.000 USD từ nguồn IDA của Dự án FIRST.

Theo Ánh Tuyết - Nguyễn Hạnh (Truyenthongkhoahoc)

TinNB TrungTin tức