Bức tranh rộng 600m2 từ nắp chai nhựa

Khoảng 300 tình nguyện viên đã tập trung tại một quảng trường ở thành phố Novi Sad, Serbia để cùng chung tay tạo nên bức tranh bằng nắp chai nhựa có diện tích tới 600m2.

Sự kiện do một tổ chức tại địa phương thực hiện nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Nắp chai nhựa dùng để xếp bức tranh này sau đó sẽ được bán cho một nhà máy tái chế. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng vào việc mua các thiết bị hỗ trợ cần thiết cho trẻ em khuyết tật.

Theo kế hoạch, bức tranh bằng nắp chai nhựa khổng lồ này sẽ được đăng ký xác lập kỷ lục Guiness thế giới.  

Quỳnh Anh - VTV