Cô gái Thái Bình sáng chế máy bắt ngao vạng

Tác giả của thiết bị này là cô Trần Thị Lan Anh - xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng chế.

Máy đánh bắt ngao vạng hoạt động nhờ một động cơ công suất lớn chạy bằng xăng hoặc dầu, giúp hút nước chảy vào ống và phun ra ngoài qua hệ thống ống sủi.

Khi đánh bắt ngao, nước được phun qua lỗ từ ống sủi với áp lực mạnh giúp đánh bật ngao lên khỏi mặt đất và đẩy vào túi lưới phía sau.

Thiết bị này còn được trang bị thêm hệ thống sàng lọc, giúp chọn được những con ngao đủ tiêu chuẩn thu hoạch và trả lại biển những con chưa đủ lớn để chúng tiếp tục phát triển, góp phần bảo đảm sự khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Máy đánh bắt ngao vạng hoạt động nhờ một động cơ công suất lớn chạy bằng xăng hoặc dầu, giúp hút nước chảy vào ống và phun ra ngoài qua hệ thống ống sủi. Khi đánh bắt ngao, nước được phun qua lỗ từ ống sủi với áp lực mạnh giúp đánh bật ngao lên khỏi mặt đất và đẩy vào túi lưới phía sau.

Thiết bị này còn được trang bị thêm hệ thống sàng lọc, giúp chọn được những con ngao đủ tiêu chuẩn thu hoạch và trả lại biển những con chưa đủ lớn để chúng tiếp tục phát triển, góp phần bảo đảm sự khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Theo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

TinNB TrungTin tức