Chùm ảnh: ngày tựu trường khắp nơi trên thế giới

 
 

Bảo Trung (tổng hợp)