Cận cảnh thư viện sách '5 sao' đầu tiên cho thiếu nhi tại Việt Nam

 
 

Minh Sơn - Vietnamplus

TinNB Trungtin tức, chùm ảnh