Thế giới có bao nhiêu tiền?

Đây có vẻ là một câu hỏi rất phổ biến nhưng không dễ gì trả lời được. Mấy hôm trước, một độc giả đã đặt câu hỏi trên cho các chuyên gia tài chính ở Marketplace và nhận được câu trả lời:

  • 80 000 000 000 000 USD - 80 nghìn tỷ đô la Mỹ
  • Tương đương với 1 816 000 000 000 000 000 VNĐ - 1 tỷ 8 trăm 16 triệu tỷ đồng.

Theo Jacob Kirkegaard, chuyên gia cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế (Peterson Institute for International Economics), trên bình diện toàn cầu, số lượng tiền mặt trong lưu thông tổng cộng khoảng:

  • 5 nghìn tỷ đô la - Tương đương với 113,5 triệu tỷ đồng.

Số này chỉ chiếm một phần nhỏ lượng tiền thế giới. Số còn lại nằm trong các dữ liệu ngân hàng số hóa (digital bank) như tài khoản tiết kiệm, tài khoản thị trường tiền tệ và checking accounts (tiền gởi ngân hàng lấy ra được nhưng thường không trả lãi trước kỳ hạn).

 
23157888_2468453423379087_1499502165_o.png
 

Hạn Vũ