Posts in Bài viết
Việt kiều Mỹ sáng lập mạng lưới thiên thần chia sẻ kiến thức về Blockchain

Với mong muốn cộng đồng hiểu rõ về bản chất của công nghệ Blockchain, nữ Việt kiều (Mỹ) Lynn Hoàng đã cùng với Hứa Lê Thanh Vy, Thạc sĩ Khoa học thông tin tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản thành lập mạng lưới thiên thần, nhằm chia sẻ kiến thức về Blockchain.

Read More