Vui: Máy nông nghiệp 'công nghệ gần cao' (phần 1)

Nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng hiện nay tại nhiều nước trên thế giới, với những thiết bị hiện đại đã được tạo ra, năng suất đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền đầu tư thiết bị hiện đại và để không thụt lùi những người dưới đây đã tự chế cho mình những thiết bị nông nghiệp với 'công nghệ gần cao'.

Máy bơm nước 'Giấc mơ' của hãng Honda.

Máy bơm nước 'Giấc mơ' của hãng Honda.

Chỉ cần gắn chút thiết bị là bạn đã có con xe biết cày ruộng rồi.

Chỉ cần gắn chút thiết bị là bạn đã có con xe biết cày ruộng rồi.

Máy cấy tự động được người nông dân tự chế tạo.

Máy cấy tự động được người nông dân tự chế tạo.

Thiết bị phân luống được chế tạo từ động cơ máy bơm.

Thiết bị phân luống được chế tạo từ động cơ máy bơm.

Trâu cày thời công nghệ là đây.

Trâu cày thời công nghệ là đây.

Bảo Trung

NB Trung