Posts tagged Wiebe Wakker
Chàng trai đi xe điện qua 33 nước truyền cảm hứng bảo vệ môi trường

Wiebe Wakker, người Hà Lan 32 tuổi, đã lái chiếc xe điện mang tên “The Blue Bandit” đi qua 33 nước, bắt đầu từ Hà Lan và kết thúc ở Australia, trong 1.119 ngày. Chuyến đi này của Wiebe Wakker nhằm truyền đi thông điệp vì một tương lai không khí thải carbon và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Read More