Posts tagged cảm biến
Cảm biến “đọc vị” tình trạng thực phẩm

Bộ cảm biến này có thể phát hiện nhiều loại khí phát sinh từ thực phẩm bị hư hỏng, như amoniac, trimethylamine, và có khả năng phân hủy sinh học sau khi sử dụng. Điều đặc biệt là, chi phí để sản xuất bộ cảm biến này có mức giá siêu rẻ, chưa tới 500 đồng Việt Nam.

Read More