Posts tagged rùa
Rùa vỡ mai được cứu sống bằng áo ngực cũ

Móc khóa áo ngực được gắn bằng keo vào hai nửa mai bị vỡ, dây rút nhựa được dùng để ép chặt vết nứt trên mai. Cách này giúp mai rùa bị vỡ hồi phục. Một ưu điểm khác là những ‘dụng cụ y tế’ này có thể tái sử dụng nhiều lần.

Read More