Vui: Máy nông nghiệp 'công nghệ gần cao' P4

Ai cũng biết sự kì diệu của công nghệ hiện đại trong việc mang lại những kết quả tuyệt vời chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta bỏ qua những chiếc máy 'công nghệ gần cao' như của những người nông dân dưới đây, không những tiết kiệm mà còn mang lại niềm vui cho mọi người.

Máy phun thuốc tự động chạy bằng cơm.

Máy phun thuốc tự động chạy bằng cơm.

Xe đạp hỏng thì vẫn có thẻ biến thành xẻng này.

Xe đạp hỏng thì vẫn có thẻ biến thành xẻng này.

Gặt lúa nhanh thế này cần gì máy cho tốn kém ra.

Gặt lúa nhanh thế này cần gì máy cho tốn kém ra.

Công nghệ gieo khoai tay chính xác tới từng ngón tay.

Công nghệ gieo khoai tay chính xác tới từng ngón tay.

Máy cày này vừa gọn, lại có thể tháo lắp, bạn còn muốn gì nữa.

Máy cày này vừa gọn, lại có thể tháo lắp, bạn còn muốn gì nữa.

Bảo Trung

TinNB Trungtin tức, sáng chế