TP.HCM: Thưởng 50 triệu cho học sinh đạt huy chương vàng quốc tế

Ngày 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có tờ trình HĐND thành phố về chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo đó, học sinh đoạt giải quốc tế do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT cử tham dự sẽ nhận mức thưởng:

Mức thưởng học sinh đoạt giải quốc tế:

Thứ hạng Cá nhân Đội tuyển

Huy chương vàng 50 triệu đồng 100 triệu đồng

Huy chương bạc 40 triệu đồng 80 triệu đồng

Huy chương đồng 30 triệu đồng 60 triệu đồng

Giải: tư, khuyến khích, chuyên đề 20 triệu đồng 40 triệu đồng

Mức thưởng học sinh đoạt giải quốc gia (Sở GD-ĐT cử tham dự):

Thứ hạng Cá nhân Đội tuyển

Giải Nhất 25 triệu đồng 50 triệu đồng

Giải Nhì 20 triệu đồng 40 triệu đồng

Giải ba 15 triệu đồng 30 triệu đồng

Giải: tư, khuyến khích, chuyên đề 10 triệu đồng 20 triệu đồng

Học sinh đoạt giải nhất cấp thành phố:

Cấp học Mức thưởng cá nhân

 Tiểu học 2,5 triệu đồng

THCS 5 triệu đồng

THPT 6 triệu đồng

Học sinh đoạt giải thể dục thể thao cấp toàn quốc (do Bộ GD-ĐT tổ chức hay chủ trì):

Thứ hạng Cá nhân Đồng đội

Huy chương vàng 3.750.000 đồng 7,5 triệu đồng

Huy chương bạc 2.5 triệu đồng 5 triệu đồng

Huy chương đồng 1.750.000 đồng 3 triệu đồng

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, giáo viên nhận thưởng từ 2,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/giáo viên tùy theo giải thưởng. 

Riêng với những giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải cấp quốc gia, tiền thưởng theo nguyên tắc bằng với tiền thưởng của các giải học sinh đã đạt.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, mức thưởng cho học sinh giỏi và giáo viên đã lỗi thời sau 15, khi quyết định về chế độ khen thưởng được UBND TP.HCM ban hành từ tháng 7/2004. Trong khi lương cơ sở từ đó đến nay đã 11 lần thay đổi, từ 290.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Vì vậy, quyết định khen thưởng từ năm 2004 đã không còn phù hợp. So với lương cơ sở, hiện mức thưởng này bị thấp đi đến 4,8 lần.

Nếu được thông qua, nguồn kinh phí trên sẽ do UBND thành phố cân đối từ nguồn ngân sách thành phố.

PV