TP.HCM: Hỗ trợ 30% kinh phí chuyển giao mô hình KHCN, đổi mới sáng tạo ở cơ sở

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở năm 2019.

Chương trình nhằm hỗ trợ ứng dụng các mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp, cơ sở tại các quận huyện nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.


Đối tượng tham gia là các trường, Viện, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP. Các đơn vị đăng kí sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện.

Đơn vị đăng ký thực hiện phải có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án. Các tổ chức, cá nhân tiếp nhận dự án cũng phải có vốn đối ứng ít nhất bằng 70% tổng kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố (thuộc Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở năm 2019).

Các cá nhân, đơn vị mong muốn tham gia chương trình có thể tải mẫu đăng ký tại đây. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ là ngày 30/7/2019. 

Để tìm hiểu thêm về chương trình và cách thức đăng ký, vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở - Sở KH&CN TP.HCM tại địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM. Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: (028) 3930.7965/(028) 3930.7463.

N.Hương