Posts tagged cần
Học sinh ‘chế’ “cần hái đa dụng” giúp thu hoạch cau, thay bóng đèn từ xa

Sản phẩm là sự kết hợp của các khớp động, bộ điều khiển, động cơ, má kẹp, dao hái để tạo thành một công cụ đa năng giúp dễ dàng hái cau, thay bóng đén mà à không phải leo trèo.

Read More