Posts tagged tới
Những người mang điện mặt trời đến vùng nông thôn

Một nhóm phụ nữ được gọi là những “Solar Mamas” – tạm dịch là Những người mẹ mặt trời, nhờ nỗ lực mang ánh đèn quang năng đến vùng nông thôn Malawi. Điện mặt trời đã tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập, đồng thời giúp trẻ em ở đây học tập tốt vào buổi tối.

Read More