Posts tagged thành nhà di động
Chế xe buýt cũ thành nhà di động sử dụng điện mặt trời

Với sự giúp đỡ từ người cha và vài người bạn, Fuehrer đã mất khoảng 9 tháng để hoàn thành việc “chế” chiếc xe buýt cũ thành ngôi nhà di động, quá trình “chế” chiếc xe này được thực hiện ngay ở lối vào nhà cha mẹ anh.

Read More