Vui: Máy nông nghiệp 'công nghệ gần cao' (phần 2)

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Vậy còn nông nghiệp 'công nghệ gần cao' thì sao? Các bạn hãy tìm hiểu ở dưới đây nhé.

Máy gieo hạt làm từ xe đạp cũ.

Máy gieo hạt làm từ xe đạp cũ.

Máy đào đất công suất 2 "người lực".

Máy đào đất công suất 2 "người lực".

Còn đây là máy đào đất đã được cải tiến hơn.

Còn đây là máy đào đất đã được cải tiến hơn.

Nhờ chiếc xẻng này mà giờ đây phụ nữ cũng làm được việc đào đất nặng nhọc.

Nhờ chiếc xẻng này mà giờ đây phụ nữ cũng làm được việc đào đất nặng nhọc.

Chỉ cần gắn một bánh răng đằng sau xe là chúng ta đã có máy thu hoạch khoai tây rồi.

Chỉ cần gắn một bánh răng đằng sau xe là chúng ta đã có máy thu hoạch khoai tây rồi.

Bảo Trung

TinNB Trungtin tức, sáng chế