Vui: Máy nông nghiệp 'công nghệ gần cao' (phần 3)

Nông nghiệp là một trong những ngành nghề lâu đời nhất, vì thế khi nhắc đến nông nghiệp người ta có xu hướng đánh giá tính hiện đại của nó kém hơn so với các ngành khác như công nghiệp, vận tải…

Tuy nhiên, những người nông dân luôn không ngừng nâng cấp dụng cụ của họ và dưới đây là những chiếc máy đã đạt tới mức 'công nghệ gần cao'.

Chiếc máy điều hòa nước tại ruộng kết hợp tập thể dục luôn.

Chiếc máy điều hòa nước tại ruộng kết hợp tập thể dục luôn.

Cần gì máy móc tự động, với chiếc mày này con người vẫn làm được 6 luống rau một lúc mà.

Cần gì máy móc tự động, với chiếc mày này con người vẫn làm được 6 luống rau một lúc mà.

Máy vùi đất công nghệ "3.5".

Máy vùi đất công nghệ "3.5".

Chỉ cần 2 bánh xe và lưỡi dao là đã có máy cắt cỏ rồi.

Chỉ cần 2 bánh xe và lưỡi dao là đã có máy cắt cỏ rồi.

Máy phun thuốc sâu chất nhất Vịnh Bắc Bộ.

Máy phun thuốc sâu chất nhất Vịnh Bắc Bộ.

Bảo Trung

TinNB Trungtin tức, sáng chế