Vui: Những chiếc máy tuốt lúa "công nghệ gần cao"

Không cần tới những máy móc tuôt lúa công nghệ cao siêu, những người dưới đây vẫn thể hiện rằng tự chế một chiếc máy không phải là một việc gì khó cả.

Máy tuốt lúa động cơ 1 kỳ 1 'nhân lực'

Máy tuốt lúa động cơ 1 kỳ 1 'nhân lực'

Máy tuốt lúa nhỏ nhất thế giới là đây

Máy tuốt lúa nhỏ nhất thế giới là đây

Động cơ máy bơm là đủ rồi, tốn tiền mua máy xịn làm gì

Động cơ máy bơm là đủ rồi, tốn tiền mua máy xịn làm gì

Cần gì động cơ, cần gì máy, 1 chiếc thùng là đủ.

Cần gì động cơ, cần gì máy, 1 chiếc thùng là đủ.

Cần gì động cơ, cần gì máy, cần gì thùng, gậy là đủ rồi!

Cần gì động cơ, cần gì máy, cần gì thùng, gậy là đủ rồi!

Bảo Trung

TinNB Trungtin tức, sáng chế