Vui: Những chiếc xe tự chế bá đạo (phần 3)

Từ những chiếc xe tích hợp thuyền cho tới xe chạy bằng đầu máy xe lửa ở dưới đây đã chứng minh sức sáng tạo của con người là vô hạn.

Sống ở vùng sông nước thì phải sắm chiếc xe này thôi

Sống ở vùng sông nước thì phải sắm chiếc xe này thôi

Xe hổ báo

Xe hổ báo

Xe chạy bằng đầu máy xe lửa thế này mới chất

Xe chạy bằng đầu máy xe lửa thế này mới chất

Những chiếc xe trong các bộ phim viễn tưởng sắp thành hiện thực

Những chiếc xe trong các bộ phim viễn tưởng sắp thành hiện thực

Đầu máy '1 nhân lực' siêu chất

Đầu máy '1 nhân lực' siêu chất

Bảo Trung

 
TinNB Trungtin tức, sáng chế