Vui: Những chiếc xe tự chế bá đạo

Thế giới ngày càng phát triển thì phương tiện để di chuyển cũng ngày càng được cải tiến về cả tốc độ lẫn hiệu năng sử dụng. Tuy nhiên, những người dưới đây thì lại đặt niềm vui trong việc cải tiến và lái xe lên trên hết mọi thứ.

Cần gì phải nhanh, quan trọng là không tốn nhiên liệu.

Cần gì phải nhanh, quan trọng là không tốn nhiên liệu.

Xe ngược thế này mọi người mới nhìn chứ xe xịn chắc gì đã ăn thua.

Xe ngược thế này mọi người mới nhìn chứ xe xịn chắc gì đã ăn thua.

Xe máy mà không chở được 5,6 người thì vứt đi thôi.

Xe máy mà không chở được 5,6 người thì vứt đi thôi.

Nhiều người yêu nên cần xe có yên rộng mới chở hết được

Nhiều người yêu nên cần xe có yên rộng mới chở hết được

Tốc độ ư? Hiệu năng ư? Không! Quan trọng là phải chất.

Tốc độ ư? Hiệu năng ư? Không! Quan trọng là phải chất.

Bảo Trung

 
TinNB Trungtin tức, sáng chế