Sinh viên Hà Nội chế tạo vệ tinh giá 2 triệu đồng

Hải cùng nhóm bạn sinh viên chế tạo thành công vệ tinh Cansat, có khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO và bụi trong không khí.

 
 

Nguyễn Bắc - Vnexpress

Bài gốc