Posts tagged thân thiện
Thủ đô Copenhagen thân thiện với xe đạp nhất thế giới

Có lẽ tầm quan trọng của xe đạp đối với môi trường đô thị và sức khỏe của cư dân không còn là vấn đề cần bàn cãi. Nhiều đô thị trên thế giới đã nhận thức rõ vấn đề này và có những chính sách ưu tiên phát triển lượng xe đạp trong thời gian gần đây.

Read More