Posts tagged nhà sáng chế
Nhà sáng chế khát vọng phủ xanh sa mạc

Biến những dải đất sa mạc cằn cỗi trở thành một vùng đất tươi tốt, và là thiên đường cho nông nghiệp, là mục tiêu của nhà sáng chế Kristian Olesen, người Na Uy. Ông muốn phủ xanh các sa mạc trên thế giới thông qua công nghệ tiên tiến nano khoáng sét lỏng (liquid nanoclay).

Read More